Forum Internetowe autyzm.iq24.pl http://autyzm.iq24.pl pl Bezpłatne szkolenia i warsztaty dla rodziców dzieci z autyzmem i profesjonalistów 13.09.2017 23:34:18 krokpokroku http://autyzm.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=105823&temat=462268&komentarz=2465115 zaprasza rodziców dzieci z autyzmem i profesjonalistów pracujących na co dzień z dziećmi
z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (psychologów, pedagogów, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, przedszkoli/szkół integracyjnych i specjalnych, wolontariuszy) do udziału w BEZPŁATNYM PROJEKCIE SZKOLENIOWO/WARSZTATOWYM współfinansowanym ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

O projekcie:
Projekt pt „KROK PO KROKU – projekt szkoleniowo-warsztatowy dla terapeutów, nauczycieli, wolontariuszy i rodzin dzieci z autyzmem” oferuje udział w bezpłatnych szkoleniach (20 godzin dydaktycznych) i warsztatach (12 godzin dydaktycznych) prowadzonych przez psychologów behawioralnych, specjalistów z zakresu psychologii rozwojowej i terapii behawioralnej, szkoleniowców pracujących w ośrodku rehabilitacyjnym KROK PO KROKU - Fundacji na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i Ich Rodzin, gdzie prowadzona jest terapia dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
Planowane w ramach projektu szkolenia i warsztaty podniosą i usystematyzują wiedzę i umiejętności rodziców oraz wolontariuszy, terapeutów i nauczycieli pracujących z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, co w dłuższej perspektywie doprowadzi do usamodzielnienia dzieci, ich socjalizacji i aktywizacji, a w szczególności do właściwego przygotowania do efektywnego i bezstresowego funkcjonowania w domu i placówce przedszkolnej lub szkolnej.
Programy szkoleniowo/warsztatowe są opracowane przez dr Monikę Suchowierską-Stephany (Certyfikowany Analityk Zachowania) - przekazują wiedzę i umiejętności dotyczące terapii stosowanej analizy zachowania (tj., terapii ABA, zwanej również behawioralną) ze względu na jej dużą efektywność w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju.

Szkolenia i warsztaty będą realizowane w ośrodku terapeutycznym Fundacji w Warszawie:
KROK PO KROKU – Fundacja na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i Ich Rodzin
ul. Zaściankowa 92 lok. 4, 02-989 Warszawa

Uczestnicy projektu:
Projekt realizowany w Warszawie dla mieszkańców województwa mazowieckiego, przeznaczony dla rodziców dzieci z autyzmem i profesjonalistów pracujących z dziećmi o zaburzonym rozwoju (psychologów, pedagogów, logopedów, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, przedszkoli/szkół integracyjnych i specjalnych, wolontariuszy).

Szczegółowe informacje oraz dokumenty rekrutacyjne projektu znajdują się na stronie Fundacji
www.fundacja.krokpokroku.org
informacje o projekcie: biuro@krokpokroku.org
tel.: 22 885 12 48

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!


]]>